PSZOK zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Rozogach ul. Juranda
Odpady do PSZOK mogą dostarczać właściciele nieruchomości, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy w Rozogach:

PSZOK jest czynny:

 • w każdy roboczy wtorek w godzinach od 10:00 do 15:00
 • w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 14:00

RODZAJE ODPADÓW PRZYJMOWANE W PSZOK:

 • odpady selektywnie zbierane: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowe, metale
 • użyte opony samochodowe – 4 sztuki w roku
 • odpady wielkogabarytowe -10 sztuk w roku; w przypadku mniejszych odpadów gabarytowych (np. zabawki) przyjmuje się za 1 sztukę tych odpadów ilość możliwą do umieszczenia w worku o pojemności 120 litrów
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne:
  1. odpady budowlane (luzem np. gruz, itp.)- 1 m3 w roku
  2. odpady rozbiórkowe ( np. okno, drzwi, kabina sanitarna, sedes itp.)- 7 sztuk w roku
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki, chemikalia
 • popiół
 • bioodpady ( w przypadku braku zdeklarowania przydomowego kompostownika w deklaracji odpadowej )
 • odpady niebezpieczne np. świetlówki
 • tekstylia i odzież