Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach apeluje o racjonalne korzystanie z wody i ograniczenie poboru na podlewanie i zraszanie trawników, klombów, upraw dzałkowych, rolnych oraz sadowniczych.

Szczegóły w załączniku