Zestawienie taryfowych cen za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków

(okres obowiązywania od 12 maja 2022 r.)

 

A.
Cena za zaopatrzenie w wodę z ujęć:
Rozogi, Dąbrowy, Faryny, Łuka

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostki

miary

Cena

jednostkowa

zł (netto)

1

Wszyscy odbiorcy

usług

Cena za 1 m3

dostarczanej wody

m3 2,97

B.
Ceny za odprowadzenie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostki

miary

Cena

jednostkowa

zł (netto)

1

Wszyscy odbiorcy

usług

Cena za 1 m3

dostarczanej wody

m3 4,94

Do taryfowych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 8%