Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok

UWAGA:
Zakład zapewnia worki wyłącznie do gromadzenia odpadów segregowanych.
Zgromadzone odpady prosimy wystawiać w dniu odbioru do godz. 7:00.

Odpady elektryczne i elektroniczne oraz odpady wielkogabarytowe będą odbierane jeden raz w roku na zgłoszenie, w uzgodnionym terminie.
Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco w biurze siedziby Spółki lub telefonicznie 89 / 7226 061.

Wyżej wymienione odpady przyjmowane są również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (teren oczyszczalni ścieków w Rozogach, ul. Juranda), w każdy roboczy wtorek w godz. 10:00 do 15:00 oraz pierwszą sobotę miesiąca w godz. 10:00 - 14:00.

Odpady BIO z gospodarstw domowych, dla których nie złożono deklaracji kompostownika, będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu w ilości do 5 worków o pojemności do 120 litrów przy jednokrotnym odbiorze - raz w miesiącu.